Tid läker alla sår?

Tid läker förvisso ytliga sår.
Vi blir inte ständigt påminda om det underliggande när det ytliga är läkt.
Det hjälper oss att ta oss vidare med våra liv.
Men på insidan är det ändå trasigt.
Det krävs arbete för att reparera det.
Det krävs något som tid ej kan ge.
Det krävs människor.
Människor som tar ansvar och vågar erkänna brister.
Det är människor som skapar de sår som tiden ej kan läka.
Det är därför människor är de enda som kan läka dessa sår.
Det kan däremot inte vara vilka människor som helst.
Reparationen måste ske av de som också bidrog till såren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.