Not negotiaable

My promises have been broken before.
I’m not saying I’ll do it once more.
I’m confused about the way you expose my lies.
I’m accused of living to close a lie.

If I fail, if I’m wrong.
I mean, no harm.
Look in my eyes, are you surprised.
You can see tears, don’t be afraid.
These are only tears of joy.
In my place in my world, love is not negotiable.
What’s not yours, you can’t take.
Love is not negotiable.

My honesty spoiled many before.
I’ve stripped myself, naked and broke.
I refused the truth, by embracing lies.
Days gone by, while I fight my cruelest sides.
If you’ll fail, When you’re wrong, Please. Don’t fall.

Look in my eyes, are you surprised. You can see tears, don’t be afraid.
These are only tears of joy. In my place in my world, love is not negotiable.
What’s not yours, you can’t take. Love is not negotiable. No, no.

Not negotiable. It’s not negotiable.

Look in my eyes, are you surprised. You can see tears, don’t be afraid. These are only tears of joy.
In my place in my world, love is not negotiable. What’s not yours, you can’t take.

Love is not negotiable.

Allt svalnar

Det var för hett
Ni trode inte på mina erfarenheter
Något så varmt svalnar till slut
Eller blir varmare och förångas

Ni lyckades lura mig
Jag mådde bra
Men jag blev för varm
Jag blev för glad

Jag är ånga
Jag var is

Jag samlar mina krafter
Jag svalnar långsamt
Jag landar någon gång

Aldrig glömmer jag flygturen
Aldrig slutar jag sakna
Aldrig glömmer jag krashen

Tid läker alla sår?

Tid läker förvisso ytliga sår.
Vi blir inte ständigt påminda om det underliggande när det ytliga är läkt.
Det hjälper oss att ta oss vidare med våra liv.
Men på insidan är det ändå trasigt.
Det krävs arbete för att reparera det.
Det krävs något som tid ej kan ge.
Det krävs människor.
Människor som tar ansvar och vågar erkänna brister.
Det är människor som skapar de sår som tiden ej kan läka.
Det är därför människor är de enda som kan läka dessa sår.
Det kan däremot inte vara vilka människor som helst.
Reparationen måste ske av de som också bidrog till såren.

Lyssnar

Sitter och lyssnar
sitter å läser
kan inte svara
ångesten svarar
tystheten klarnar
Sirius kallar
blinkar säger hej
jag vill till dig
bland drömmar vara
med näsdukar bada


Räddningen bara